Aizsardzības releju nodošana ekspluatācijā ar testēšanas iekārtām un programmatūru

Rallijs Latvija - 2013 (crash, action, mistakes) (Jūnijs 2019).

$config[ads_text] not found
Anonim

Nodošana ekspluatācijā un uzturēšana

Izmantojot skaitlisko aizsardzības releju nodošanu ekspluatācijā un apkopi, ierīču sniegtās informācijas un integrētās pašnovērošanas rezultātā ir kļuvis daudz sarežģītāks.

Aizsardzības releju nodošana ekspluatācijā ar testēšanas iekārtām un programmatūru (foto kredīts: directindustry.com)

Šeit sniegtā informācija attiecas tikai uz vispārējām piezīmēm par procedūrām . Īpašas instrukcijas par atsevišķām ierīcēm ir sniegtas ierīces rokasgrāmatās.

  • Aizsardzības releju nodošana ekspluatācijā

    • Iedarbināšana ar slodzes strāvām
    • DIGSI 5 apmācība (11 VIDEO kurss)
  • Aizsardzības releju uzturēšana

Aizsardzības releju nodošana ekspluatācijā

Instrumentu transformatoru un to savienojumu iepriekšēja pārbaude jāveic tāpat kā ar tradicionālo aizsardzību. Šim nolūkam jau var tikt izmantotas aizsardzības ierīču mērīšanas funkcijas.

Binārās ierīces izejas var aktivizēt atsevišķi, izmantojot Siemens programmatūras DIGSI. Tas lielā mērā vienkāršo signalizācijas un izslēgšanās shēmu iepriekšēju testēšanu, jo šim nolūkam nav jāaktivizē iekšējās aizsardzības funkcijas. Tādā veidā var veikt arī seriālo saskarņu testēšanu, kas ir jauni skaitliskām ierīcēm.

Aizsardzības releja testa iekārtas (foto kredīts: megger.com)

Iestatījumi parasti tiek piemēroti ar iestatīšanas programmu aizsardzības nodaļas birojā, bezsaistes režīmā (bez aizsardzības ierīces) un saglabāti uz lielapjoma atmiņas. Apakšstacijā iestatījumus tad no datora (klēpjdatora) drīkst pārsūtīt tikai no lielapjoma atmiņas līdz aizsardzības ierīcei.

Pašreizējā injekcijas pārbaude (foto kredīts: petoservices.com)

Lai pārbaudītu aizsardzības funkciju ar injicētiem signāliem (strāvu un spriegumu), mūsdienās ar datora vadītu elektronisko pārbaudes iekārtu ir pieejama gandrīz pilnīgi automatizēta testu secība . Ieteicams izmantot trīsfāzu testa aprīkojumu, jo modernās ierīces kontrolē trīsfāzu sistēmas simetriju, kas var uzņemt, veicot vienfāzes testus.

Primārās injekcijas testēšana tiek izmantota tikai reti, jo pastāv izmaksu ierobežojumi. Ar barošanas diferenciāļa aizsardzību testēšana ir nedaudz sarežģītāka, jo strāvas jāievada ģeogrāfiski nošķirtās vietās.

Līdz ar to vienreizēja injekcija tika veikta, lai iepriekšēju testēšanu ar sekundāro iesmidzināšanas iekārtu fāzu sinhronu savienojumu ar neizmantotā padevēju sprieguma transformatoriem abās apakšstacijās. Tad tika uzsākta testa secība abos galos, kad padevējs tika aktivizēts.

Ar elektronisko testa iekārtu šo grūtību vairs nepastāv, jo testa iekārtas abos līniju galos var sinhronizēt, izmantojot GPS signālus.

Atgriezties pie ekspluatācijas uzsākšanas procedūrām ↑

Iedarbināšana ar slodzes strāvām

Ja iespējams, galīgais tests tiek veikts ar slodzes strāvu vai apzināti izveidotu īssavienojumu . Integrētā pārslodzes aizsardzība diferenciālās aizsardzības un atsevišķās dublējošās aizsardzības gadījumā, ja tāda ir pieejama, ir iestatīta uz šī testa veikšanu nekavējoties, lai padevējs tiktu nekavējoties iztīrīts, ja pastāv īssavienojums.

Ražošanas bloku ekspluatācijas uzsākšanai tiek veikts tā sauktais īssavienojumu cikls .

Šim nolūkam ģenerators tiek iedarbināts ar apzinātu īssavienojumu, kamēr sistēma CB ir atvērta. Pēc tam palielina ģeneratora ierosmi. Ģeneratora strāva palielinās, bet tā nedrīkst pārsniegt nominālo strāvu. Tādā veidā diferenciālas aizsardzības stabilitāti un atslēgšanos var pārbaudīt iespējami tuvāk realitātei.

Līdzīgu testu ar īsslēguma ciklu varētu veikt arī ar transformatora padevēju un kopņu aizsardzību, ja var izveidot sistēmas savienojumu ar pieejamo ģeneratoru.

Parasti testēšanu tomēr var veikt tikai ar slodzes strāvu. Lai iegūtu precīzu norādi par pašreizējām vērtībām un tātad CT ķēdes savienojumu un polaritāti, ar atbilstošu sistēmas pārslēgšanu jāsaņem testa strāva vismaz 10% no nominālās ierīces strāvas .

Lai mērītu barošanas strāvu, kā arī darba / ierobežotājsistēmas strāvas, liels skaits mērinstrumentu bija jāpiesaista ar parasto aizsardzību (12 transformatora diferenciāļa aizsardzībai).

Ar skaitlisko aizsardzību mērītās vērtības norāda pati ierīce, un tā tiek sniegta PC monitora kopsavilkumā, izmantojot lietoto programmatūru. Tādējādi ļoti ātri tiek identificētas instalācijas kļūdas (piemēram, mainīti fāžu savienojumi).

Ja sistēmā tiek plūst slodzes strāva, strāvas strāva (izslēgšanas strāva) neatkarīgi no lādēšanas strāvas ir niecīga un ierobežotājsistēmai jāatbilst visu barošanas strāvu summai. Reversējot vienas strāvas mērīšanas ieejas polaritāti, izmantojot atbilstošo iestatījuma parametru, var simulēt iekšējo bojājumu. Ierobežojumam un strāvas strāvai šajā gadījumā jābūt aptuveni tādā pašā apjomā.

Oscilogrāfijas ierakstu var arī sākt, izmantojot DIGSI, un pēc tam to var apskatīt, izmantojot SIGRA, lai aprēķinātu strāvas phasors grafiskai attēlošanai.

Tādā veidā kļūdu pašreizējā salīdzinājumā var uzreiz noteikt.
SIPROTEC 4 ierīces nodrošina tīmekļa monitoru (tīmekļa pārlūkprogrammu). Tādā veidā phasor diagrammas var izsaukt un vizualizēt tiešsaistē, izmantojot kopīgu interneta pārlūka rīku. Sk. 1. attēlu.

1. attēls. Barošanas diferenciāļa aizsardzība 7SD52: pašreizējo fāzu pārveidošana uz datora ar tīmekļa monitoru (tīmekļa pārlūkprogramma)

Jaunie SIPROTEC 5 līniju releji 7SD8 un 7SL8 tagad ļauj arī DIGSI sazināties ne tikai ar vietējo releju, bet arī ar releju tālvadības līnijas galā (s) caur diferenciālās aizsardzības sakaru līniju.

Pēc funkciju testiem jāpiemēro galīgie iestatījumi, un CB izslēgšanās jāpārbauda, ​​imitējot iekšējo kļūdu. Dokumentu un arhivēšanas aizsardzības galīgie iestatījumi tiek iegūti lokāli vai attālināti, izmantojot datoru.

Atgriezties pie ekspluatācijas uzsākšanas procedūrām ↑

DIGSI 5 apmācība

DIGSI 5 ir SIEMENS inženiertehnisks rīks parametru noteikšanai, nodošanai ekspluatācijā un darbināšanai ar visiem SIPROTEC 5 aizsardzības relejiem. Pilnīgas DIGSI 5 iespējas tiek atklātas, kad pieslēdzat to aizsardzības ierīču tīklam. Tad jūs varat strādāt ar visām apakšstacijas iekārtām vienā projektā.

11. daļas 1. daļa: ievads

11.daļa: Projekta izveide, ierīces pievienošana

11.daļa: Ierīces informācija

11.daļa: Sakaru un aparatūras modifikācija

11.daļa: Informācijas maršrutēšana matricā

11. daļa: Ierīces iestatījumi

Daļa 7 no 11: Displeja redaktors

Daļa 8 no 11: Loģikas redaktors

11. daļas 9. nodaļa: OHL izveidošana (virs virsrakstjoslas)

11. daļas 10. daļa: transformatora pievienošanas konfigurācijas pievienošana

11 11. daļa: transformatora padeves pievienošana

Atgriezties pie ekspluatācijas uzsākšanas procedūrām ↑

Aizsardzības releju uzturēšana

Ciparu ierīcēs esošā pašpārbaude aptver 80-90% no aizsardzības aprīkojuma . CT ķēdes ir iekļautas tik ilgi, kamēr slodzes strāva plūst, un signālu komunikāciju arī nepārtraukti uzrauga, lai noteiktu kļūdas. Tāpēc ciparu aizsardzība ir jāsaglabā tikai ar diezgan ilgu apkopes ciklu.

Sākotnēji Vācijas Komunālo pakalpojumu padome ieteica četru gadu intervālus apkopes ciklam ar pilnu aizsardzības aprīkojumu .

Pašlaik intervāli no 5 līdz 6 gadiem tomēr ir izplatīti, un tendence ir panākt vēl lielākus laika intervālus. Laika posmos starp testiem ir ieteicams pārbaudīt ticamības pārbaudes ar norādītajām slodzes vērtībām un saglabāto defektu ieraksta datiem.

Atgriezties pie ekspluatācijas uzsākšanas procedūrām ↑

Atsauce // Gerhard Zieglers skaitliskā diferenciālā aizsardzība (iegādājies Amazon cieto apvalku)

Saistītie elektriskie ceļveži un izstrādājumi

MEKLĒŠANA: raksti, programmatūra un ceļveži