Strāvas slēdzeņu izvēle zemsprieguma uzstādīšanai (ar diskrimināciju)

AUDI A6 C5 Priekšējā stabilizatora atsaite nomaiņa | Autodoc (Jūnijs 2019).

$config[ads_text] not found
Anonim

LV uzstādīšana

LV iekārta, kas ir šā pētījuma priekšmets, parādīta 1. attēlā. Šis pētījums ietver diskrimināciju un aizsardzības koordināciju starp LV aprīkojumu un aizsardzību, kas atrodas augšpus katra MV / LV barošanas transformatora.

1. attēls - uzstādīšanas piemērs (ar 1600 kVa MV / LV transformatoriem) ar norādi par diskriminācijas pārbaudes secību

Izvēles attiecas uz Schneider Electric automātiskie slēdži (Masterpact NW un Compact NSX tips).

Iekārta ietver divas vidējas sprieguma 20 kV ienākošās līnijas, kuras aizsargā ar drošinātāju, un katra ir aprīkota ar MV / LV transformatoru ar raksturlielumiem 20 kV / 410 V, 1600 kVA un ienākošo LV slēdzi (A) vai (B). Sadaļu slēdzi (C) var izmantot, lai abas iekārtas daļas darbotos kopā vai atsevišķi, lai optimizētu jaudas pieejamību, ja viena no divām ienākošajām līnijām nespēj darboties.

Saturs

 1. Aizsargaprīkojuma izmērīšana
  1. Ierīču (A) un (B) novērtējums, kas uzstādīts uz LV ienākošajām līnijām
  2. VV ienākošo līniju uzstādīto drošinātāju novērtējums
  3. Breaking capacity dažādām ierīcēm
   1. Īssavienojumu noteikšana dažādos uzstādīšanas punktos
   2. Breaking capacity izvēle
 2. Ierīču izvēle, lai nodrošinātu diskrimināciju
  1. Princips
  2. Automātisko slēdžu (F) un (D)
  3. Automātisko slēdžu (G) un (E)
  4. Automātisko slēdžu (E) un (C)
  5. Automātisko slēdžu diskriminācija (D) un (C)
  6. Automātiskie slēdži (C) un (B) vai automātiskie slēdži (C) un (A)
  7. Automātisko slēdžu (A) vai (B) un MV drošinātāju diskriminācija
   1. Standarta selektīvo atgriezenisko vienību iestatījumi
   2. Uzstādījumi reisu vienībām ar IDMTL līknēm

1. Aizsardzības aprīkojuma izmēri

1.1 Ierīču (A) un (B) novērtējums, kas uzstādīts uz LV ienākošajām līnijām:

Nominālās strāvas noteikšana LV ienākošajām līnijām:
1600 kVA pie 410 V atbilst nominālajai strāvai 1, 600, 000 / (410 × √3) = 2253 A.

Tādēļ tiek izvēlēta ieejošā ierīce, kuras vērtējums ir 2500 A.

Atgriezties pie satura ↑

1.2 VV ienākošo līniju uzstādīto drošinātāju reitings:

Nominālā strāva MV ienākošajām līnijām ir:
In = 1, 600, 00 / (20 000 × √3) = 46 A

Pamatojoties uz ražotāju atlases tabulām, tādēļ tiek izvēlēti drošinātāji ar nominālo vērtību 80 A (lai ņemtu vērā iespaidīgo un pārslodzes strāvu, vienlaicīgi nodrošinot transformatora siltuma aizsardzību).

Atgriezties pie satura ↑

1.3. Dažādu ierīču bremzēšanas spēja

1.3.1. Nosakiet īssavienojumu strāvas dažādos uzstādīšanas punktos

Katram transformatoram īsslēguma strāva ISC ir vienāda ar 36 kA (strāva, kas saistīta ar transformatora jaudu un īsslēguma spriegumu). Ja sekciju slēdzis ir aizvērts, lejpus ierīcēm (A) un (B) un ignorējot kopnes pretestību, īsslēguma strāva ir 2 × 36 = 72 kA rms

Ņemot vērā kabeļu pretestību, īssavienojuma strāva, kas šķērso automātiskajiem slēdžiem (F) un (G), nav lielāka par aptuveni 50 kA .

Atgriezties pie satura ↑

1.3.2. Breaking capacity izvēle

Katrai ierīcei vajadzīgā pārraušanas jauda ir jānosaka atbilstoši īssavienojuma strāvas vērtībām dažādos uzstādīšanas punktos.

 • CB (D) un (E) bremzēšanas jauda ir lielāka par 72 kA,
 • CB (A), (B) un (C), jauda ir lielāka par 36 kA, ir piemērota.
 • CB (F) un (G) minimālā pārrāvuma jauda ir 50 kA .

Atgriezties pie satura ↑

2. Ierīču izvēle, lai nodrošinātu diskrimināciju

2.1. Princips

Diskriminācija tiek noteikta, salīdzinot katra automātiskā slēdža raksturlielumus ar aizsargierīces (ķēdes pārtraucējs vai drošinātājs), kas atrodas tieši augšpusē.

Iekārtas vistālāk esošie ķēdes pārtraucēji ir jāizvēlas un jānoregulē, lai "pēc iespējas ātrāk" varētu nobraukt, lai pārslodzes gadījumā ierobežotu iekārtas spriegumus.

Kad ir noteikti šo automātisko slēdžu raksturlielumi, var dublēt uzstādīšanu, nodrošinot 2 vai 2 slēdzi starp strāvas slēdžiem (ķēdes pārtraucējs / ieejas strāvas pārveidotājs).

Atgriezties pie satura ↑

2.2 Automātisko slēdžu diskriminācija (F) un (D) 1

 • Pie F: In = 185 A; ISC = 50 kA
  Piemērots automātiskais slēdzis ar 250 A vērtējumu, piemēram, Compact NSX 250 H (bremzēšanas jauda 70 kA pie 415 V).
 • D: In = 700 A; ISC = 72 kA
  Piemērots automātiskais slēdzis ar nominālo vērtību 800 A, piemēram, Compact NSX 800 L vai Masterpact NT 08 L1 (pārraušanas jauda 150 kA pie 415 V).
 • Diskriminācijas mehānisms
  Ierīce (F) ļoti ierobežo (maksimālā strāva, kas var šķērsot, ir 22 kA maksimums iespējamai īsajai saiknei 50 kA vid. Kvadrātmetros ), un tādēļ automātiskais slēdzis pieļauj "pseido laika" diskrimināciju ar automātisko slēdzi (D).

  Šī diskriminācija tiek uzlabota, piemērojot SELLIM principu (diskriminācijas princips, kas pieļauj gan diskrimināciju, gan strāvas ierobežošanu) līdz slēdžiem (D). Šī ierīce, kas arī ierobežo (ar zemu EDW, lai nodrošinātu ļoti labu strāvas ierobežošanu), nodrošina pilnīgu diskrimināciju starp (F) un (D), jo saskaņā ar SELLIM diskriminācijas principu ierīce (D) nedarbojas 1. kārtējais vilnis.

  Piezīme. - SELLIM funkcija tiek sistemātiski iekļauta Micrologic - Schneider Electric bloķēšanas vienībās un automātiski tiek aktivizēta attiecīgajās ierīcēs.

Atgriezties pie satura ↑

2.3. Automātisko slēdžu (G) un (E) atšķirība 1 '

 • Pie G: In = 330 A; ISC = 50 kA
  Piemērots ķēdes pārtraucējs ar nominālo vērtību 400 A, piemēram, Compact NSX 400 H (bremzēšanas jauda 70 kA pie 415 V).
 • Pie E: In = 750 A; ISC = 72 kA
  To pašu automātisko slēdzi (strāvas ierobežošanu) var izmantot kā (D), bet, tā kā NSX 400 H pašreizējais ierobežojums ir vājāks nekā NS 250 H, šī kombinācija nebūs pilnīgi diskriminējoša.
  Lai sasniegtu šo diskrimināciju, jāizvēlas selektīvs ķēdes pārtraucējs, piemēram, Masterpact NW 10 H2 (1000 A, pārrāvuma jauda 100 kA pie 415 V, I cw = 85 kArms / 1 s). Turklāt pašreizējā ierīces ierobežojošā jauda (G), ja nepieciešams, nodrošina iespēju diskriminēt pseidosadarbību.
 • Diskriminācijas mehānisms
  Tā kā Icw (85 kA) ir mazāks par pārraušanas jaudu (100 kA), šai ierīcei ir momentānā pašaizsardzības spēja (DIN), kuras slieksnis ir 170 kA maksimums .
  Ar ISC = 72 kA rms, maksimālā strāva pie (E) ir 72 × 2.3 = 165 kA maksimums . Tā kā DIN slieksnis tādēļ netiek sasniegts, ceļojums netiks radīts, kas varētu kavēt diskrimināciju. Turklāt gadījumā, ja īssavienojums ir (G), maksimālā strāva, kas atbilst ISK 50 kA, būs ierobežota (G) līdz 30 kA maksimumam !

  Tātad diskriminācija būs kopēja, kamēr ierīcei (E) ir pieslēgts atvienošanas bloks ar momentāno slieksni virs 30 kA maksimuma, teiksim 30 / r = 21 kA rms = 21 In un ka īslaicīga atbrīvošanās kavēšanās ir iestatiet 0, 1 s joslu .

Atgriezties pie satura ↑

2.4 Ierobežojošo slēdžu (E) un (C) atšķirība 2

Šī diskriminācija nav būtiska, ja abas ienākošās līnijas darbojas (jo sekciju slēdža atvēršana nepārtrauc barošanu ar (A) un (B)). Un otrādi, ir svarīgi, lai ienākošā līnija (B) nedarbojas.

 • Nominālās strāvas vērtība pie (C):
  Lai piedāvātu maksimālu elastību, sekciju slēdžu ierīcēm ir identiski izmēri uz ienākošajām ierīcēm, ti. In = 2500 A
  As ( Isc = 36 kA) selektīvs ķēdes pārtraucējs, kas novietots pie (C), ļauj laiku diskrēt ar (E) un pat vairāk ar (D), kas ir pašreizējais ierobežojums, piemēram, Masterpact NW 25 H1 (2500 A, bremzēšanas jauda 65 kA pie 415 V, Icw 65 kA / 1 s).
 • Iemesls šai izvēlei
  Tā kā ierīce Icw ir vienāda ar bremzēšanas jaudu, tā neietver momentāno pašaizsardzības atbrīvošanu. Tāpēc laika diskrimināciju var piemērot bez ierobežojumiem līdz pārkāpuma kapacitātei.

  Tādēļ ķēdes pārtraucējs (C) jāaprīko ar selektīvo atvienošanas ierīci, ja tā momentānais atbrīvojums ir iestatīts pozīcijā "Izslēgts" un īss laika intervāls ir 0, 2 s joslā (tā kā automātiskais slēdzis īslaicīgi atbrīvojas (E) ir iestatīts uz 0.1 s joslu ).

Atgriezties pie satura ↑

2.5 Ierobežojošo slēdžu diskriminācija (D) un (C) 2 '

Izvēle starp diskrimināciju starp (E) un (C) ir piemērota arī starp (D) un (C), jo (C) ir pilnīgi diskriminējoša līdz tā pārrāvuma jaudai.

Atgriezties pie satura ↑

2.6. Automātisko slēdžu (C) un (B) vai CB (C) un (A) diskriminācija 3 3 '

(A) un (B) ir selektīvās ierīces, bez pašaizsardzības tūlītējas atbrīvošanas. Arī šeit diskrētajā laika periodā tiek piemērota bremzēšanas jauda, ​​bet attiecībā uz (A) un (B): to momentānais izlādes līmenis ir iestatīts pozīcijā "Izslēgts" un to īsā laika aizture ir iestatīta uz 0, 3 s joslas (kopš īsā laika automātiskās slēdzenes atbrīvošanas aizture (C) ir iestatīta uz 0, 2 s joslu).

Atgriezties pie satura ↑

2.7 CB (A) vai (B) un MV drošinātāju diskriminācija 4 4 '

Lai analizētu šo diskrimināciju, mums jāsalīdzina ceļojumu līknes LV strāvas slēdžiem un MV drošinātājiem. Lai to izdarītu, pārejiet MV drošinātāju līkni uz LV, reizinot pašreizējo skalu ar transformatora attiecību vai šeit 20, 000 / 410 = 48, 8 (sk. 2. attēlu).

Diskriminācija tiek uzskatīta par divu veidu ceļojuma vienību:

 1. Standarta selektīvās atvienošanas vienība un
 2. Ceļojuma vienība ar IDMTL līknēm.

2. attēls - LV strāvas slēdzes un MV drošinātāju diskriminācijas analīze - piemērota attiecīgās iekārtas piemērā

Atgriezties pie satura ↑

2.7.1 Standarta selektīvo atvienošanas vienību iestatījumi

 • Ilgtermiņa slieksnis
  Nav problēmu, drošinātāju nepārtrauktības ierobežojuma strāva ir krietni virs pārslēga strāvas, kad strāvas slēdžs tiek izslēgts. Tāpēc ilgtermiņa slieksni var noteikt maksimāli (ti, I r = I n ).
  Ilgstoša kavēšanās un īstermiņa slieksnis
  Ūdens drošinātāju pūtējam raksturlielumam ir daudz straujāks slīpums nekā ilgstošas ​​aiztures releja (LT) izslēgšanās, ar I 2 t slīpumu (sk. 2. att.). Lai izvairītos no līkņu krustošanās, ilgstošas ​​kavēšanās ( tr ) vai īstermiņa slieksnis ( I sd ) ir jānosaka pietiekami zemām vērtībām.

  Labs kompromiss šajā piemērā sastāv no iestatīšanas tr = 12 s (pie 6 Ir diapazonā parasti notiek no 1 līdz 24 s), un I sd = 4 Ir (diapazonā no 1, 5 līdz 10 Ir).

  Šīs vērtības ļauj pārsniegt maksimālo strāvu pie ieslēgšanas vai sākšanas strāvas attiecībā uz slodzēm, kas atrodas lejup pa straumi, bez nepatiesas atslēgšanās. Ir jāveic detalizēts pētījums par šīm slodzēm. Ar lielāku īslaicīgas kavēšanās slieksni 5 Ir, piemēram, tr ir jāsamazina līdz 4 s.

 • Īslaicīga kavēšanās
  Tā kā 0.3 s diapazons ir iestatīts uz īsu laika periodu, lai nodrošinātu diskrēšanu ar ierīcēm, kas atrodas lejup pa straumi, kā norādīts iepriekš, drošinātāju un ķēdes pārtraucēju līknes šķērso apmēram 10 In (sk. 2. att.). Līdz ar to strāvas slēdzes un MV drošinātāju diskriminācija ir ierobežota līdz apm. 25 kArms, maksimālā īsslēguma strāva ISC ir 36 kA vidējā kvadrātiskā vērtība .

Atgriezties pie satura ↑

2.7.2. Izejas vienību iestatījumi ar IDMTL līknēm

Ar šiem atvienošanas vienībām ir iespējams izvēlēties ilgstošās līknes slīpumu. Šajā gadījumā mēs varam izvēlēties HVF (High Voltage Fuse) slīpumu, kas ir tuvākais drošinātājam (I 4 t slīpums).

Ar kavēšanos 6 Ir 2 sekundes laikā iespējama liela īslaicīga strāvu (maksimālā strāva ieslēgšanas vai palaišanas laikā) zonā, kur strāvas ir no 5 līdz 10 Ir, jo īslaicīgo slieksni var iestatīt jebkurā vēlamā vērtība līdz 10 Ir (sk. 2. att.).

Atgriezties pie satura ↑

Atsauce // Diskriminācija ar LV jaudas slēdžiem, izmantojot JP. Nereau (Schneider Electric)

Saistītie elektriskie ceļveži un izstrādājumi

MEKLĒŠANA: raksti, programmatūra un ceļveži